CAO ĐẲNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-Đào, tạo thiết kế đồ họa-Đào tạo thiết kế đồ họa 2D chuyên nghiệp-DAO TAO-THIET KE DO HOA-Graphic designer-Lập trình web laravel-codeigniter nâng cao-Top đầu công nghệ thông tin-TOP ĐẦU ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN- -ĐÀO TẠO KỸ THUẬT IN-TRUONG CAO DANG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-- KY THUAT IN- DAO TAO KY THUAT IN, Đào Tạo Kỹ Thuật in-đào tạo thợ in-TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN-ĐÀO TẠO CHẾ BẢN OUT PHIM- TRƯỜNG ĐẠI HỌC IN-TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG-ĐÀO TẠO CTP-CTF,Đào tạo công nhân in-Thợ máy in offset-thợ in offset,ĐÀO TẠO NGHỀ IN,ĐÀO TẠO CHẾ BẢN,ĐÒ HỌA 2D-ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH WEB-PHP-LARALVEL-CODEIGNITER-KỸ THUẬT IN

TIN HÀNG NGÀY


LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 03 năm 2020 (từ ngày 13/01/2020 đến 19/01/2020)

                                BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

                           TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP IN

                      LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

                   Tuần 03 năm 2020 (từ ngày 13/01/2020 đến 19/01/2020)

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2 13/01

08h30’: Thầy Sơn – Hiệu trưởng dự họp giao ban Ban giám hiệu tuần 03. Địa điểm: phòng 202, nhà A. Thành phần: Ban giám hiệu, lãnh đạo phòng TCHC tham dự.

13h30’: Thầy Cương – Chủ tịch công đoàn trường dự Hội nghị phát động thi đua của Liên đoàn lao động Quận năm 2020. Địa điểm: Trường tiểu học Đông Ngạc A.

Thứ 3 14/01

9h30 : Thầy Sơn - Hiệu trưởng dự gặp mặt cán bộ hưu trí. Địa Điểm: Hội trường Tầng 7, nhà A Thành phần: Ban Giám Hiệu, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Nhà trường tham dự.

 

Thứ 4 15/01

 

 

Thứ 5 16/01

 

14h00’: Thầy Sơn – Bí thư chi bộ dự Hội nghị sinh hoạt Chi bô tháng 01/2020. Địa điểm: Phòng họp 105, tầng 1, nhà A. Thành phần: Toàn thể Đảng viên trong chi bộ tham dự.

Thứ 6 17/01

 

 

* Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ Email của các đơn vị.

Vị trí Trường

học nail