CAO ĐẲNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-Đào, tạo thiết kế đồ họa-Đào tạo thiết kế đồ họa 2D chuyên nghiệp-DAO TAO-THIET KE DO HOA-Graphic designer-Lập trình web laravel-codeigniter nâng cao-Top đầu công nghệ thông tin-TOP ĐẦU ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN- -ĐÀO TẠO KỸ THUẬT IN-TRUONG CAO DANG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-- KY THUAT IN- DAO TAO KY THUAT IN, Đào Tạo Kỹ Thuật in-đào tạo thợ in-TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN-ĐÀO TẠO CHẾ BẢN OUT PHIM- TRƯỜNG ĐẠI HỌC IN-TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG-ĐÀO TẠO CTP-CTF,Đào tạo công nhân in-Thợ máy in offset-thợ in offset,ĐÀO TẠO NGHỀ IN,ĐÀO TẠO CHẾ BẢN,ĐÒ HỌA 2D-ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH WEB-PHP-LARALVEL-CODEIGNITER-KỸ THUẬT IN

TIN HÀNG NGÀY


LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 52 năm 2019 (từ ngày 23/12/2019 đến 29/12/2019)

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG
Tuần 52 năm 2019 (từ ngày 23/12/2019 đến 29/12/2019)

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2
23/12

08h30’: Thầy Sơn – Hiệu trưởng dự
họp giao ban Ban giám hiệu tuần
52/2019.
Địa điểm: phòng 202, nhà A.
Thành phần: Ban giám hiệu, lãnh
đạo phòng TCHC tham dự.

 

Thứ 3
24/12

 

14h00’: Thầy Sơn – Hiệu trưởng dự Hội nghị tổng kết công tác Quân sự, quốc phòng và phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020.
Địa điểm: Hội trường Quận ủy,
HĐND-UBND quận Bắc Từ Liêm
Thành phần: Như giấy mời

Thứ 4
25/12

   

Thứ 5
26/12

   

Thứ 6
27/12

 

14h00’: Thầy Sơn – Hiệu trưởng dự Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự các Học viện, trường Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.
Địa điểm: Hội trường Trần Đức
Trường – Học viện Cảnh sát nhân dân

Thứ 7
28/12

8h00’: Thầy Sơn – Hiệu trưởng dự
Hội nghị tổng kết năm 2019 và triển
khai nhiệm vụ năm 2020 của Bộ
Thông tin và Truyền thông (cả ngày)
Địa điểm: 18 Nguyễn Du, quận Hai
Bà Trưng, TP. Hà Nội
Thành phần: theo thông báo và giấy
mời dự.

 

Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ mail của các đơn vị

Vị trí Trường

học nail