CAO ĐẲNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-Đào, tạo thiết kế đồ họa-Đào tạo thiết kế đồ họa 2D chuyên nghiệp-DAO TAO-THIET KE DO HOA-Graphic designer-Lập trình web laravel-codeigniter nâng cao-Top đầu công nghệ thông tin-TOP ĐẦU ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN- -ĐÀO TẠO KỸ THUẬT IN-TRUONG CAO DANG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-- KY THUAT IN- DAO TAO KY THUAT IN, Đào Tạo Kỹ Thuật in-đào tạo thợ in-TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN-ĐÀO TẠO CHẾ BẢN OUT PHIM- TRƯỜNG ĐẠI HỌC IN-TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG-ĐÀO TẠO CTP-CTF,Đào tạo công nhân in-Thợ máy in offset-thợ in offset,ĐÀO TẠO NGHỀ IN,ĐÀO TẠO CHẾ BẢN,ĐÒ HỌA 2D-ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH WEB-PHP-LARALVEL-CODEIGNITER-KỸ THUẬT IN

TIN HÀNG NGÀY


LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 51 năm 2019 (từ ngày 16/12/2019 đến 22/12/2019)

  

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG
Tuần 51 năm 2019 (từ ngày 16/12/2019 đến 22/12/2019)

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2
16/12

08h30’: Thầy Sơn – Hiệu trưởng dự
họp giao ban Ban giám hiệu tuần
51/2019.
Địa điểm: phòng 202, nhà A.
Thành phần: Ban giám hiệu, lãnh
đạo phòng TCHC tham dự.

 

Thứ 3
17/12

 

15h30’: Ban giám hiệu – tham gia báo
cáo về định hướng và kế hoạch công
tác năm 2020
Địa điểm: 18 Nguyễn Du,Bộ TT&TT.
Thành phần: Bộ trưởng Nguyễn
Mạnh Hùng, Thứ trưởng Phan Tâm

Thứ 4
18/12

   

Thứ 5
19/12

9h00: Thầy Sơn - Hiệu trưởng làm
việc với công ty Javiet về việc tuyển
sinh, đào tạo học viên đi làm nghề in
tại Nhật Bản
Thành phần: Hiệu trưởng, Phòng
Đào tạo, Lãnh đạo khoa CNI.
Địa điểm: phòng 202, nhà A
10h30’: Thầy Sơn – Hiệu trưởng gặp
mặt các đồng chí bộ đội xuất ngũ về
công tác tại trường.
Địa điểm: Phòng 105, nhà A
Thành phần: Các đ/c cấp Ủy và Ban
giám hiệu (phòng TCHC chuẩn bị).

 

Thứ 6
20/12

9h00: Thầy Sơn - Hiệu trưởng làm
việc với công ty Bao bì YUTO Việt
Nam về việc tuyển dụng lao động
nghề in.
Thành phần: Hiệu trưởng, Phòng
Đào tạo, Lãnh đạo khoa CNI
Địa điểm: phòng 202, nhà A

10h: Thầy Đoàn – Phó hiệu trưởng dự
Hội nghị kỷ niệm 75 ngày thành lập
QĐND và 30 năm ngày Quốc phòng
toàn dân
Địa điểm: Trường trung cấp nghề
giao thông công chính
Thành phần: Các đ/c cựu chiến binh
Trường tham dự

 

Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ mail của các đơn vị

Vị trí Trường

học nail