CAO ĐẲNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-Đào, tạo thiết kế đồ họa-Đào tạo thiết kế đồ họa 2D chuyên nghiệp-DAO TAO-THIET KE DO HOA-Graphic designer-Lập trình web laravel-codeigniter nâng cao-Top đầu công nghệ thông tin-TOP ĐẦU ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN- -ĐÀO TẠO KỸ THUẬT IN-TRUONG CAO DANG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-- KY THUAT IN- DAO TAO KY THUAT IN, Đào Tạo Kỹ Thuật in-đào tạo thợ in-TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN-ĐÀO TẠO CHẾ BẢN OUT PHIM- TRƯỜNG ĐẠI HỌC IN-TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG-ĐÀO TẠO CTP-CTF,Đào tạo công nhân in-Thợ máy in offset-thợ in offset,ĐÀO TẠO NGHỀ IN,ĐÀO TẠO CHẾ BẢN,ĐÒ HỌA 2D-ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH WEB-PHP-LARALVEL-CODEIGNITER-KỸ THUẬT IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 49 năm 2019

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 49 năm 2019

(từ ngày 02/12/2019 đến 08/12/2019)

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

02/12

08h00’: Thầy Sơn – Hiệu trưởng dự lễ chào cờ tháng 12/2019. Địa điểm: Hội trường tầng 7, nhà A. Thành phần: Ban giám hiệu, toàn bộ CBCCVC và người lao động. 09h00’: Thầy Sơn – Hiệu trưởng dự họp giao ban Ban giám hiệu tuần 49/2019. Địa điểm: phòng 202, nhà A. Thành phần: Ban giám hiệu, lãnh đạo phòng TCHC tham dự.

14h00’: Thầy Sơn – Hiệu trưởng dự họp giao ban Lãnh đạo chủ chốt tuần 49/2019. Địa điểm: 18 Nguyễn Du, Bộ TTTT.

Thứ 3

03/12

08h30’: Thầy Sơn – Hiệu trưởng dự Hội nghị giao ban cán bộ Quản lý tháng 12. Địa điểm: phòng họp 202, nhà A Thành phần: Ban giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị Phòng, Khoa, Chủ tịch Công Đoàn, Bí thư Đoàn TNCS tham dự.

14h30’: Thầy Sơn – Hiệu Trưởng dự Hội nghị đánh giá, phân loại cán bộ, công chức. Địa điểm: Phòng 202, nhà A Thành phần: Ban giám hiệu, các đồng chí cấp Ủy tham dự.

Thứ 4 04/12

 

 

Thứ 5 05/12

 

 

Thứ 6 06/12

 

 

Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ mail của các đơn vị

Vị trí Trường

học nail