CAO ĐẲNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-Đào, tạo thiết kế đồ họa-Đào tạo thiết kế đồ họa 2D chuyên nghiệp-DAO TAO-THIET KE DO HOA-Graphic designer-Lập trình web laravel-codeigniter nâng cao-Top đầu công nghệ thông tin-TOP ĐẦU ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN- -ĐÀO TẠO KỸ THUẬT IN-TRUONG CAO DANG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-- KY THUAT IN- DAO TAO KY THUAT IN, Đào Tạo Kỹ Thuật in-đào tạo thợ in-TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN-ĐÀO TẠO CHẾ BẢN OUT PHIM- TRƯỜNG ĐẠI HỌC IN-TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG-ĐÀO TẠO CTP-CTF,Đào tạo công nhân in-Thợ máy in offset-thợ in offset,ĐÀO TẠO NGHỀ IN,ĐÀO TẠO CHẾ BẢN,ĐÒ HỌA 2D-ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH WEB-PHP-LARALVEL-CODEIGNITER-KỸ THUẬT IN

Lịch làm việc BGH tuần 5 năm 2023

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG
Tuần 05 năm 2023 (từ ngày 30/01/2023 đến ngày 05/02/2023)

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2
30/01

08h30’: Thầy Sơn - Hiệu trưởng họp
giao ban Ban giám hiệu tuần 05.2023.
Địa điểm: Phòng họp 202, nhà A.
Thành phần: Ban giám hiệu, Phó
phòng TCHC tham dự.

14h30’: Thầy Quyết - Phó Hiệu trưởng
họp bàn về tổ chức bếp ăn cho
CBVCNLĐ Nhà trường.
Địa điểm: Phòng 202 nhà A.
Thành phần: Chủ tịch Công đoàn;
Trưởng phòng KHTC; Phó Trưởng
phòng TCHC tham dự.

Thứ Ba
31/01

   

Thứ 4
01/02

14h30’: Thầy Sơn - Hiệu trưởng dự họp
giao ban CBCC tháng 02/2023.
Địa điểm: Phòng 202 nhà A.
Thành phần: Ban giám hiệu, toàn thể
Cán bộ chủ chốt các đơn vị, Chủ tịch
Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên tham
dự.

 

Thứ 5
02/02

09h00’: Ban giám hiệu báo cáo Thứ
trưởng Phan Tâm Bộ TTTT.
Địa điểm: Phòng họp 406, nhà B trụ
sở Bộ TTTT số 18 Nguyễn Du.
Thành phần: Toàn thể CBCC Nhà
trường chuẩn bị và báo cáo.

 

Thứ 6
03/02

   

Thứ 7
04/02

   

Chủ
nhật
05/02

   

Vị trí Trường

học nail