CAO ĐẲNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-Đào, tạo thiết kế đồ họa-Đào tạo thiết kế đồ họa 2D chuyên nghiệp-DAO TAO-THIET KE DO HOA-Graphic designer-Lập trình web laravel-codeigniter nâng cao-Top đầu công nghệ thông tin-TOP ĐẦU ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN- -ĐÀO TẠO KỸ THUẬT IN-TRUONG CAO DANG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-- KY THUAT IN- DAO TAO KY THUAT IN, Đào Tạo Kỹ Thuật in-đào tạo thợ in-TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN-ĐÀO TẠO CHẾ BẢN OUT PHIM- TRƯỜNG ĐẠI HỌC IN-TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG-ĐÀO TẠO CTP-CTF,Đào tạo công nhân in-Thợ máy in offset-thợ in offset,ĐÀO TẠO NGHỀ IN,ĐÀO TẠO CHẾ BẢN,ĐÒ HỌA 2D-ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH WEB-PHP-LARALVEL-CODEIGNITER-KỸ THUẬT IN

TIN HÀNG NGÀY


Lịch làm việc tuần

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG
Tuần 51 năm 2021 (từ ngày 13/12/2021 đến 18/12/2021)

Date

Sáng

Chiều

Thứ 2 ngày
13/12

 

08h00 ': Thầy Quyết - Phó Hiệu

trưởng dự án tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh và huấn luyện tác nghiệp thi đua, khen thưởng của Bộ TTTT năm 2021.

Location: Cục Viễn thông, 68

Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, HN.

Thành phần: Chuyên viên phòng

TCHC làm công việc thi đua khen thưởng.

14h30 ' : Thầy Sơn - Hiệu trưởng họp giao ban Ban Giám hiệu tuần 51/2021.
Địa điểm: Phòng họp 202 nhà A.
Thành phần: Ban Giám hiệu; Trưởng
phòng tổ chức hành chính

 

Thứ 3 ngày
14/12

 

08h00 ': Thầy Sơn - Hiệu trưởng dự án quân đội tự vệ Quận năm 2021.
Địa điểm: Quận Bắc Từ Liêm

 

14h30 ': Thầy Quyết - Phó Hiệu trưởng dự họp phòng TCHC về bộ tác chiến.
Địa điểm: Phòng họp 202 nhà A.
Thành phần: Trưởng phòng Tổ chức
hành chính, chuyên viên phụ trách
TCCB (chuẩn bị)

Thứ 4 ngày
15/12

 

08h00 ': Thầy Sơn - Hiệu trưởng dự họp đối thoại người đứng đầu quận Bắc Từ Liêm.
Địa điểm: Quận Bắc Từ Liêm

 

 

Thứ 5,
16/12

 

09h00 ': Thầy Sơn, thầy Đoàn - Ban giám hiệu dự họp về Chương trình đào tạo Trung cấp từ xa năm 2021.
Địa điểm: Phòng họp 202 nhà A.
Thành phần: Trưởng Khoa CNI,
phụ trách phòng Đào tạo.

 

14h00 ': Ban Giám hiệu dự hội nghị báo cáo tổng kết năm 2021 với Thứ trưởng Phan Tâm về công việc tại Trường.
Địa điểm: Phòng họp 202, nhà A.
Thành phần: Lãnh đạo các đơn vị
Phòng, Khoa, Trung tâm, Chủ tịch công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên tham dự.

Thứ 6

 

 

 

Thứ 7

 

 

 

Lịch làm việc của Bam Giám hiệu được gửi qua Gmail địa chỉ của các đơn vị. /.

Vị trí Trường

học nail