CAO ĐẲNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-Đào, tạo thiết kế đồ họa-Đào tạo thiết kế đồ họa 2D chuyên nghiệp-DAO TAO-THIET KE DO HOA-Graphic designer-Lập trình web laravel-codeigniter nâng cao-Top đầu công nghệ thông tin-TOP ĐẦU ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN- -ĐÀO TẠO KỸ THUẬT IN-TRUONG CAO DANG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-- KY THUAT IN- DAO TAO KY THUAT IN, Đào Tạo Kỹ Thuật in-đào tạo thợ in-TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN-ĐÀO TẠO CHẾ BẢN OUT PHIM- TRƯỜNG ĐẠI HỌC IN-TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG-ĐÀO TẠO CTP-CTF,Đào tạo công nhân in-Thợ máy in offset-thợ in offset,ĐÀO TẠO NGHỀ IN,ĐÀO TẠO CHẾ BẢN,ĐÒ HỌA 2D-ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH WEB-PHP-LARALVEL-CODEIGNITER-KỸ THUẬT IN

TIN HÀNG NGÀY


TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP IN LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 44 năm 2021 (từ ngày 25/10/2021 đến 30/10/2021)

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2 25/10

 

14h00’: Thầy Sơn - Hiệu trưởng họp giao ban Ban Giám hiệu tuần 44/2021. Địa điểm: Phòng họp 202 nhà A. Thành phần: Ban Giám hiệu; Trưởng phòng Tổ chức hành chính.

Thứ 3 26/10

 

 

Thứ 4 27/10

08h30’: Thầy Sơn - Hiệu trưởng dự Hội thảo trực tuyến Bảo đảm an toàn không gian mạng trong kỷ nguyên số: Thách thức và lời giải. Địa điểm: Họp trực tuyến qua thiết bị cá nhân.

 

Thứ 5 28/10

 

13h45’: Thầy Quyết - Phó Hiệu trưởng dự Hội nghị tập huấn, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng. Địa điểm: Phòng họp tầng 1 nhà B, 18 Nguyễn Du, Hà Nội. Thành phần: Thầy Tâm Khoa CNI, Đ/c Thu phòng TCHC tham dự

Thứ 6 29/10

08h30’: Thầy Sơn - Hiệu trưởng dự Hội nghị tập huấn PCCC. Địa điểm: Hội trường tầng 7, nhà A. Thành phần: Ban Giám hiệu, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc Trường tham dự.

 

Thứ 7 30/10

 

 

Vị trí Trường

học nail