CAO ĐẲNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-Đào, tạo thiết kế đồ họa-Đào tạo thiết kế đồ họa 2D chuyên nghiệp-DAO TAO-THIET KE DO HOA-Graphic designer-Lập trình web laravel-codeigniter nâng cao-Top đầu công nghệ thông tin-TOP ĐẦU ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN- -ĐÀO TẠO KỸ THUẬT IN-TRUONG CAO DANG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-- KY THUAT IN- DAO TAO KY THUAT IN, Đào Tạo Kỹ Thuật in-đào tạo thợ in-TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN-ĐÀO TẠO CHẾ BẢN OUT PHIM- TRƯỜNG ĐẠI HỌC IN-TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG-ĐÀO TẠO CTP-CTF,Đào tạo công nhân in-Thợ máy in offset-thợ in offset,ĐÀO TẠO NGHỀ IN,ĐÀO TẠO CHẾ BẢN,ĐÒ HỌA 2D-ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH WEB-PHP-LARALVEL-CODEIGNITER-KỸ THUẬT IN

TIN HÀNG NGÀY


LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 12 năm 2021 (từ ngày 22/03/2021 đến 28/03/2021)

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG
Tuần 12 năm 2021 (từ ngày 22/03/2021 đến 28/03/2021)

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2
22/03

09h00’: Thầy Sơn - Hiệu trưởng họp giao
ban Ban Giám hiệu tuần 12/2021.
Địa điểm: Phòng 202, nhà A.
Thành phần: Ban Giám hiệu; Trưởng phòng
Tổ chức hành chính.

14h00’: Thầy Sơn Hiệu trưởng
dự Hội nghị giao ban lãnh đạo
chủ chốt tuần 12/2021.
Địa điểm: Phòng họp tầng 1 -
nhà B – 18 Nguyễn Du, Bộ
Thông tin và Truyền thông.

Thứ 3
23/03

10h30’: Ghi hình họp Ban Giám hiệu, cán bộ
chủ chốt của nhà Trường.
Địa điểm: Phòng 202, nhà A.
Thành phần: Ban Giám hiệu; Lãnh đạo các
Phòng, Khoa, Đoàn thanh niên, Công đoàn.

13h00’: Thầy Đoàn - Phó hiệu
trưởng làm việc doanh nghiệp in
TTXVN.
Địa điểm: Hạ Đình - Thanh
Xuân, Hà Nội.
Thành phần: Trung tâm tuyển
sinh; Giáo viên và HSSV tham
gia ghi hình theo Kế hoạch.

Thứ 4
24/03

08h30’: Thầy Đoàn - Phó hiệu trưởng làm
việc doanh nghiệp in Tân Tây Đô.
Địa điểm: Hà Nội.
Thành phần: Trung tâm tuyển sinh tham dự
và chuẩn

13h00’: Ban Giám hiệu làm việc
với doanh nghiệp in Phú Thịnh.
Địa điểm: Từ Liêm, Hà Nội.
Thành phần: Trung tâm tuyển
sinh; Giáo viên và HSSV tham
gia ghi hình theo Kế hoạch.

Thứ 5
25/03

8h30’: Thầy Đoàn - Phó Hiệu trưởng họp với
Khoa Công nghệ In về xây dựng 5 mô đun
bồi dưỡng bậc thợ.
Địa điểm: Phòng 202, nhà A.
Thành phần: Ban Giám hiệu; Lãnh đạo
Khoa và giáo viên phụ trách mô đun.

14h30’: Thầy Sơn - Hiệu trưởng
họp Hội đồng đánh giá rèn luyện
và xét học bổng khuyến khích
học tập cho HSSV Học kỳ I, năm
học 2020-2021.
Địa điểm: Phòng 202, nhà A.
Thành phần: Thầy Sơn chủ trì,
các thành viên theo giấy mời.

Thứ 6
26/03

   

Lịch làm việc của Bam Giám hiệu được gửi qua địa chỉ Gmail của các đơn vị./.

 

Vị trí Trường

học nail