CAO ĐẲNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-Đào, tạo thiết kế đồ họa-Đào tạo thiết kế đồ họa 2D chuyên nghiệp-DAO TAO-THIET KE DO HOA-Graphic designer-Lập trình web laravel-codeigniter nâng cao-Top đầu công nghệ thông tin-TOP ĐẦU ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN- -ĐÀO TẠO KỸ THUẬT IN-TRUONG CAO DANG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-- KY THUAT IN- DAO TAO KY THUAT IN, Đào Tạo Kỹ Thuật in-đào tạo thợ in-TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN-ĐÀO TẠO CHẾ BẢN OUT PHIM- TRƯỜNG ĐẠI HỌC IN-TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG-ĐÀO TẠO CTP-CTF,Đào tạo công nhân in-Thợ máy in offset-thợ in offset,ĐÀO TẠO NGHỀ IN,ĐÀO TẠO CHẾ BẢN,ĐÒ HỌA 2D-ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH WEB-PHP-LARALVEL-CODEIGNITER-KỸ THUẬT IN

TIN HÀNG NGÀY


LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG (Tuần 10 năm 2021 từ ngày 08/03/2021 đến 14/03/2021)

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

(Tuần 10 năm 2021 từ ngày 08/03/2021 đến 14/03/2021)

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2 08/03

09h00’: Thầy Sơn - Hiệu trưởng họp giao ban Ban Giám hiệu tuần 10/2021. Địa điểm: Phòng 202, nhà A. Thành phần: Ban giám hiệu; Trưởng phòng Tổ chức hành chính.

 

Thứ 3 09/03

 

14h30’: Ban giám hiệu làm việc với Viện giáo dục ASEAN cung cấp giải pháp đào tạo trực tuyến. Địa điểm: Phòng 202, nhà A. Thành phần: Lãnh đạo Phòng đào tạo, Khoa công nghệ in, TTTVTS, Khoa CNTT.

Thứ 4 10/03

09h00’ : Ban Giám hiệu, cấp uỷ và lãnh đạo các Phòng, Khoa họp về kế hoạch xây dựng clip phục vụ công tác quảng bá tuyên truyền. Địa điểm: Phòng 202, nhà A. Thành phần: Ban giám hiệu, Cấp Uỷ và lãnh đạo các Phòng, Khoa.

 

Thứ 5 11/03

 

 

Thứ 6 12/03

08h30’: Ban Giám hiệu tham dự Hội nghị trực tuyến giao ban QLNN Quý I/2021. Địa điểm: Cục Viễn thông Thành phần: Như giấy mời

 

Lịch làm việc của Bam Giám hiệu được gửi qua địa chỉ Gmail của các đơn vị./.

 

Vị trí Trường

học nail