CAO ĐẲNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-Đào, tạo thiết kế đồ họa-Đào tạo thiết kế đồ họa 2D chuyên nghiệp-DAO TAO-THIET KE DO HOA-Graphic designer-Lập trình web laravel-codeigniter nâng cao-Top đầu công nghệ thông tin-TOP ĐẦU ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN- -ĐÀO TẠO KỸ THUẬT IN-TRUONG CAO DANG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-- KY THUAT IN- DAO TAO KY THUAT IN, Đào Tạo Kỹ Thuật in-đào tạo thợ in-TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN-ĐÀO TẠO CHẾ BẢN OUT PHIM- TRƯỜNG ĐẠI HỌC IN-TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG-ĐÀO TẠO CTP-CTF,Đào tạo công nhân in-Thợ máy in offset-thợ in offset,ĐÀO TẠO NGHỀ IN,ĐÀO TẠO CHẾ BẢN,ĐÒ HỌA 2D-ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH WEB-PHP-LARALVEL-CODEIGNITER-KỸ THUẬT IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 08 năm 2021 (từ ngày 22/02/2021 đến 28/02/2021)

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

22/02

 

 

 

 

Thứ 3

23/02

 

14h00’: Thầy Sơn - Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ dự họp về Công tác Đảng. Địa điểm: Trụ sở UBND quận Bắc Từ Liêm. ---------------------------------------------- 16h00’: Thầy Sơn - Hiệu trưởng dự họp về việc tham gia góp ý báo cáo kế hoạch công tác năm 2021. Địa điểm: Phòng 202, nhà A. Thành phần: Ban giám hiệu; Cán bộ chủ chốt các đơn vị.

Thứ 4

24/02

08h30’: Ban giám hiệu tiếp đón Thứ trưởng Phan Tâm về làm việc với Trường Cao đẳng Công nghiệp In. Địa điểm: Phòng 202, nhà A. Thành phần: Ban giám hiệu; Cán bộ chủ chốt các Đơn vị. (Trang phục: đồng phục Nhà trường).

 

Thứ 5

25/02

 

 

 

 

Thứ 6

26/02

 

 

 

 

Lịch làm việc của Bam Giám hiệu được gửi qua địa chỉ Gmail của các đơn vị./.

Vị trí Trường

học nail