CAO ĐẲNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-Đào, tạo thiết kế đồ họa-Đào tạo thiết kế đồ họa 2D chuyên nghiệp-DAO TAO-THIET KE DO HOA-Graphic designer-Lập trình web laravel-codeigniter nâng cao-Top đầu công nghệ thông tin-TOP ĐẦU ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN- -ĐÀO TẠO KỸ THUẬT IN-TRUONG CAO DANG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-- KY THUAT IN- DAO TAO KY THUAT IN, Đào Tạo Kỹ Thuật in-đào tạo thợ in-TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN-ĐÀO TẠO CHẾ BẢN OUT PHIM- TRƯỜNG ĐẠI HỌC IN-TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG-ĐÀO TẠO CTP-CTF,Đào tạo công nhân in-Thợ máy in offset-thợ in offset,ĐÀO TẠO NGHỀ IN,ĐÀO TẠO CHẾ BẢN,ĐÒ HỌA 2D-ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH WEB-PHP-LARALVEL-CODEIGNITER-KỸ THUẬT IN

TIN HÀNG NGÀY


LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 41 năm 2020 (từ ngày 05/10/2020 đến 11/10/2020)

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP IN

 

 

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

05/10

09h00’: Thầy Sơn - Hiệu trưởng dự họp giao ban Ban giám hiệu tuần 41/2020.

Địa điểm: phòng 202, nhà A.

Thành phần: Ban giám hiệu, Lãnh đạo phòng Tổ chức hành chính.

 

Thứ 3

06/10

08h30’: Thầy Sơn - Hiệu trưởng dự họp giao ban tháng 10/2020

Địa điểm: phòng 202, nhà A.

Thành phần: Ban giám hiệu; Lãnh đạo các đơn vị Phòng, Khoa; Chủ tịch công đoàn; Bí thư đoàn thanh niên Trường tham dự.

14h30’: Thầy Sơn - Hiệu trưởng; thầy Đoàn - Phó hiệu trưởng họp đánh giá rút kinh nghiệm về nhiệm vụ xây dựng Định mức kinh tế kỹ thuật và thiết bị tối thiểu.

Địa điểm: phòng 202, nhà A.

Thành phần: Ban chủ nhiệm và trưởng phòng Kế hoạch tài chính.

Thứ 4

07/10

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

08/10

 

 

 

 

16h00’: Thầy Sơn - Hiệu trưởng dự Lễ ký kết giữa trường Cao đẳng Công nghiệp In và Cục Xuất bản.

Địa điểm: phòng 202, nhà A.

Thành phần: Ban giám hiệu và Cán bộ chủ chốt.

Thứ 6

09/10

 

 

 

 

 

 

 

* Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ Email của các đơn vị./

Vị trí Trường

học nail