CAO ĐẲNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-Đào, tạo thiết kế đồ họa-Đào tạo thiết kế đồ họa 2D chuyên nghiệp-DAO TAO-THIET KE DO HOA-Graphic designer-Lập trình web laravel-codeigniter nâng cao-Top đầu công nghệ thông tin-TOP ĐẦU ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN- -ĐÀO TẠO KỸ THUẬT IN-TRUONG CAO DANG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-- KY THUAT IN- DAO TAO KY THUAT IN, Đào Tạo Kỹ Thuật in-đào tạo thợ in-TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN-ĐÀO TẠO CHẾ BẢN OUT PHIM- TRƯỜNG ĐẠI HỌC IN-TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG-ĐÀO TẠO CTP-CTF,Đào tạo công nhân in-Thợ máy in offset-thợ in offset,ĐÀO TẠO NGHỀ IN,ĐÀO TẠO CHẾ BẢN,ĐÒ HỌA 2D-ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH WEB-PHP-LARALVEL-CODEIGNITER-KỸ THUẬT IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 40 năm 2020 (từ ngày 28/9/2020 đến 03/10/2020)

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CAO ĐNG CÔNG NGHIỆP TRONG

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU

Tuần 40 năm 2020 (từ ngày 28/9/2020 đến ngày 10/3/2020)

Date

Hát

Chiều

 

 

Thứ 2 28/9

09h00 ': Thầy Sơn - Hiệu trưởng dự họp Ban giám hiệu tuần 40/2020.

Địa điểm: phòng 202, nhà A. Thành phần: Ban giám hiệu, Lãnh đạo phòng Tổ chức hành chính.

15h00 ': Thầy Sơn - Bí thư Chi bộ dự họp Hội nghị Bộ trưởng Quận Bắc Từ Liêm

Địa điểm: Hội trường quận.

 

 

Thứ 3 29/9

09h30 ': Thầy Sơn - Bí thư Chi bộ dự họp tổng kết công tác Đại hội Quận Bắc Từ Liêm.

Địa điểm: Nhà Văn Hoá Quận Bắc Từ Liêm.

14h30 ': Thầy Sơn - Bí thư Chi bộ dự án các cấp độ tháng 10.

Location: Phòng làm việc HT.

 

 

 

Thứ 4 ngày 30/9

8h30 ': Thầy Sơn Hiệu trưởng Họp Hội Đồng nâng cao lương thường xuyên Quý 3,4/2020.

Địa điểm: phòng 202, nhà A. Thành phần: Các thành viên Hội Đồng (Phòng TCHC chuẩn bị và mời).

 

 

 

 

Thứ 5 1/10

7h30 ' : Thầy Sơn Hiệu trưởng dự hội thao Quốc phòng và Hội thao TDTT lực lượng dân quân tự vệ quận BTL năm 2020.

Địa điểm: Trung Tâm Văn hóa Thông tin và thể thao Quận Bắc Từ Liêm

 

 

 

Thứ 6 ngày 2/10

 

 

* Lịch làm việc của Ban Giám đốc được gửi qua địa chỉ Email của các đơn vị. /.

Vị trí Trường

học nail