CAO ĐẲNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-Đào, tạo thiết kế đồ họa-Đào tạo thiết kế đồ họa 2D chuyên nghiệp-DAO TAO-THIET KE DO HOA-Graphic designer-Lập trình web laravel-codeigniter nâng cao-Top đầu công nghệ thông tin-TOP ĐẦU ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN- -ĐÀO TẠO KỸ THUẬT IN-TRUONG CAO DANG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-- KY THUAT IN- DAO TAO KY THUAT IN, Đào Tạo Kỹ Thuật in-đào tạo thợ in-TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN-ĐÀO TẠO CHẾ BẢN OUT PHIM- TRƯỜNG ĐẠI HỌC IN-TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG-ĐÀO TẠO CTP-CTF,Đào tạo công nhân in-Thợ máy in offset-thợ in offset,ĐÀO TẠO NGHỀ IN,ĐÀO TẠO CHẾ BẢN,ĐÒ HỌA 2D-ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH WEB-PHP-LARALVEL-CODEIGNITER-KỸ THUẬT IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 39 năm 2020 (từ ngày 21/9/2020 đến 27/9/2020)

      BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

     TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP IN

 

 

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

21/9

09h00’: Thầy Sơn - Hiệu trưởng dự họp giao ban Ban giám hiệu tuần 39/2020.

Địa điểm: phòng 202, nhà A.

Thành phần: Ban giám hiệu, Lãnh đạo phòng Tổ chức hành chính.

15h00’: Thầy Sơn - Hiệu trưởng dự họp giao ban Lãnh đạo chủ chốt tuần 39/2020

Địa điểm: 18 Nguyễn Du, Bộ Thông tin và Truyền thông

Thứ 3

22/9

09h30’: Thầy Sơn - Hiệu trưởng dự chương trình trao tặng máy tính của Samsung cho trường Cao đẳng Công nghiệp In.

Địa điểm: phòng 202, nhà A.

Thành phần: Lãnh đạo Bộ TT&TT; Ban giám hiệu; Lãnh đạo phòng TCHC, phòng Đào tạo, phòng KHTC, khoa Công nghệ In, khoa Công nghệ Thông tin.

 

Thứ 4

23/9

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

24/9

 

 

 

 

 

Thứ 6

25/9

 

 

 

 

 

 

* Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ Email của các đơn vị./.

 

Vị trí Trường

học nail