CAO ĐẲNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-Đào, tạo thiết kế đồ họa-Đào tạo thiết kế đồ họa 2D chuyên nghiệp-DAO TAO-THIET KE DO HOA-Graphic designer-Lập trình web laravel-codeigniter nâng cao-Top đầu công nghệ thông tin-TOP ĐẦU ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN- -ĐÀO TẠO KỸ THUẬT IN-TRUONG CAO DANG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-- KY THUAT IN- DAO TAO KY THUAT IN, Đào Tạo Kỹ Thuật in-đào tạo thợ in-TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN-ĐÀO TẠO CHẾ BẢN OUT PHIM- TRƯỜNG ĐẠI HỌC IN-TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG-ĐÀO TẠO CTP-CTF,Đào tạo công nhân in-Thợ máy in offset-thợ in offset,ĐÀO TẠO NGHỀ IN,ĐÀO TẠO CHẾ BẢN,ĐÒ HỌA 2D-ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH WEB-PHP-LARALVEL-CODEIGNITER-KỸ THUẬT IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 38 năm 2020 (từ ngày 14/9/2020 đến 20/9/2020)

     BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP IN

 

                         LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG                     

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

14/9

08h30’: Thầy Sơn - Hiệu trưởng dự họp giao ban Ban giám hiệu tuần 38/2020.

Địa điểm: phòng 202, nhà A.

Thành phần: Ban giám hiệu, Lãnh đạo phòng Tổ chức hành chính.

14h30’: Thầy Sơn - Hiệu trưởng làm việc với Lãnh đạo khoa Công nghệ In, phòng Đào tạo về chương trình đào tạo từ xa.

Địa điểm: phòng làm việc Hiệu trưởng ( phòng 207, nhà A)

Thứ 3

15/9

 

 

 

 

 

14h00’: Ban Giám hiệu dự sinh hoạt Chi bộ tháng 9/2020.

Địa điểm: phòng 105, nhà A

Thành phần: Toàn thể Đảng viên Chi bộ.

Thứ 4

16/9

 

 

 

 

 

14h30’: Họp tổng kết giờ năm học 2019 – 2020.

Địa điểm: phòng 202, nhà A

Thành phần: Ban Giám hiệu, Lãnh đạo các đơn vị phòng Tổ chức hành chính, phòng Kế hoạch tài chính, phòng Đào tạo, các Khoa.

Thứ 5

17/9

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

18/9

 

 

 

 

 

 

 

* Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ Email của các đơn vị./.

Vị trí Trường

học nail