CAO ĐẲNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-Đào, tạo thiết kế đồ họa-Đào tạo thiết kế đồ họa 2D chuyên nghiệp-DAO TAO-THIET KE DO HOA-Graphic designer-Lập trình web laravel-codeigniter nâng cao-Top đầu công nghệ thông tin-TOP ĐẦU ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN- -ĐÀO TẠO KỸ THUẬT IN-TRUONG CAO DANG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-- KY THUAT IN- DAO TAO KY THUAT IN, Đào Tạo Kỹ Thuật in-đào tạo thợ in-TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN-ĐÀO TẠO CHẾ BẢN OUT PHIM- TRƯỜNG ĐẠI HỌC IN-TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG-ĐÀO TẠO CTP-CTF,Đào tạo công nhân in-Thợ máy in offset-thợ in offset,ĐÀO TẠO NGHỀ IN,ĐÀO TẠO CHẾ BẢN,ĐÒ HỌA 2D-ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH WEB-PHP-LARALVEL-CODEIGNITER-KỸ THUẬT IN

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG Tuần 13 năm 2020 (từ ngày 23/3/2020 đến 29/03/2020)

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

23/3

08h00’: Thầy Sơn – Hiệu trưởng dự họp giao ban Ban giám hiệu tuần 13 tháng 3/2020 Địa điểm: phòng 202, nhà A Thành phần: Ban giám hiệu, lãnh đạo phòng TCHC tham dự

 

Thứ 3

24/3

 

 

Thứ 4

25/3

 

14h30’: Ban giám hiệu họp về phương án đào tạo trực tuyến theo chỉ đạo của tổng cục giáo dục nghề nghiệp. Thành phần: Trưởng các đơn vị phòng Đào tạo, phòng TCHC và các Khoa. Địa điểm: Phòng 202, nhà A

Thứ 5

26/3

 

14h30’: Thầy Quyết – Hiệu phó, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh làm việc với Trung tâm kiểm soát bệnh tật về việc giám sát công tác đảm bảo vệ sinh phòng chống bệnh do Covid-19. Thành phần: Phòng Tổ chức hành chính chuẩn bị nội dung và mời. Địa điểm: phòng 202, nhà A

Thứ 6

27/3

 

 

* Lịch làm việc của Ban Giám hiệu được gửi qua địa chỉ Email của các đơn vị./

 

Vị trí Trường

học nail