CAO ĐẲNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-Đào, tạo thiết kế đồ họa-Đào tạo thiết kế đồ họa 2D chuyên nghiệp-DAO TAO-THIET KE DO HOA-Graphic designer-Lập trình web laravel-codeigniter nâng cao-Top đầu công nghệ thông tin-TOP ĐẦU ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN- -ĐÀO TẠO KỸ THUẬT IN-TRUONG CAO DANG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-- KY THUAT IN- DAO TAO KY THUAT IN, Đào Tạo Kỹ Thuật in-đào tạo thợ in-TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN-ĐÀO TẠO CHẾ BẢN OUT PHIM- TRƯỜNG ĐẠI HỌC IN-TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG-ĐÀO TẠO CTP-CTF,Đào tạo công nhân in-Thợ máy in offset-thợ in offset,ĐÀO TẠO NGHỀ IN,ĐÀO TẠO CHẾ BẢN,ĐÒ HỌA 2D-ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH WEB-PHP-LARALVEL-CODEIGNITER-KỸ THUẬT IN

Tổng quan mô hình MVC trong codeigniter (Model, View, Controller).

Tìm hiểu về Mô hình MVC trong Codeigniter

Bất cứ khi nào bạn tạo một ứng dụng, bạn phải tìm cách tổ chức mã hóa (Coding) một cách đơn giản nhất các vị trí của Files sao cho nó ổn định. Cũng giống như các FrameWork khác, Codeigniter sử dụng Model,View, Controller (MVC) mẫu để tổ chức các file. Điều này giữ cho Data ổn định, sự trình bày, dòng chảy dữ liệu trong ứng dụng được chia làm các phần. Nó cũng được lưu ý có tổ chức nhiều View với các vai trò chính xác của các thành phần.

Models sắp xếp dữ liệu của ứng dụng và giúp để ép buộc bất kỳ luật business đặc biệt nào của ứng dụng cần thiết. ( Thao tác trên Database).

Views đơn giản như các file, với ít sự phức tạp logic, nó dùng để hiển thị thông tin người dùng, và như giao diện tương tác của ứng dụng.

Controller Tạo ra các hành động tương tác với các view và Model thông qua các Route.

Về cơ bản nhất, bộ điều khiển và mô hình của chúng chỉ đơn giản là các lớp có một công việc cụ thể. Rõ ràng, chúng không phải là các loại lớp duy nhất mà bạn có thể sử dụng, nhưng chúng tạo nên cốt lõi của cách khung này được thiết kế để sử dụng. Họ thậm chí có các thư mục được chỉ định trong thư mục / ứng dụng để lưu trữ, mặc dù bạn có thể lưu trữ chúng bất cứ nơi nào bạn muốn, miễn là chúng được đặt đúng tên. Chúng tôi sẽ thảo luận chi tiết hơn dưới đây.

 

Mô hình ứng dụng sử dụng MVC

Vị trí Trường

học nail