CAO ĐẲNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-Đào, tạo thiết kế đồ họa-Đào tạo thiết kế đồ họa 2D chuyên nghiệp-DAO TAO-THIET KE DO HOA-Graphic designer-Lập trình web laravel-codeigniter nâng cao-Top đầu công nghệ thông tin-TOP ĐẦU ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN- -ĐÀO TẠO KỸ THUẬT IN-TRUONG CAO DANG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-- KY THUAT IN- DAO TAO KY THUAT IN, Đào Tạo Kỹ Thuật in-đào tạo thợ in-TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN-ĐÀO TẠO CHẾ BẢN OUT PHIM- TRƯỜNG ĐẠI HỌC IN-TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG-ĐÀO TẠO CTP-CTF,Đào tạo công nhân in-Thợ máy in offset-thợ in offset,ĐÀO TẠO NGHỀ IN,ĐÀO TẠO CHẾ BẢN,ĐÒ HỌA 2D-ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH WEB-PHP-LARALVEL-CODEIGNITER-KỸ THUẬT IN

Giới thiệu công nghệ Codeigniter FrameWork phiên bản 4.0 beta

CodeIgniter là FramWork phát triển ứng dụng - bộ công cụ - dành cho những người xây dựng trang web bằng PHP. Mục tiêu của nó là cho phép bạn phát triển các dự án nhanh hơn nhiều so với khả năng của bạn nếu bạn viết mã từ đầu, bằng cách cung cấp một bộ thư viện phong phú cho các tác vụ thường cần, cũng như giao diện đơn giản và cấu trúc logic để truy cập các thư viện này. CodeIgniter cho phép bạn tập trung sáng tạo vào dự án của mình bằng cách giảm thiểu số lượng mã cần thiết cho một nhiệm vụ nhất định.

CodeIgniter ban đầu được phát triển bởi EllisLab. Khung được viết để thực hiện trong thế giới thực, với nhiều thư viện lớp gốc, người trợ giúp và các hệ thống phụ được mượn từ cơ sở mã của ExpressionEngine. Trong nhiều năm, nó đã được phát triển và duy trì bởi EllisLab, Nhóm Phát triển ExpressionEngine và một nhóm các thành viên cộng đồng được gọi là Nhóm Lò phản ứng.

Năm 2014, CodeIgniter được Viện Công nghệ British Columbia mua lại và sau đó được chính thức công bố là một dự án được cộng đồng duy trì.

Sự phát triển cạnh tranh được dẫn đầu bởi những người đóng góp được lựa chọn cẩn thận của Hội đồng CodeIgniter.

Khi có thể, CodeIgniter đã được giữ linh hoạt nhất có thể, cho phép bạn làm việc theo cách bạn muốn, không bị buộc phải làm việc theo bất kỳ cách nào. Khung có thể có các phần cốt lõi dễ dàng mở rộng hoặc thay thế hoàn toàn để làm cho hệ thống hoạt động theo cách bạn cần. Nói tóm lại, CodeIgniter là khung dễ uốn, cố gắng cung cấp các công cụ bạn cần trong khi tránh xa.

CodeIgniter dành cho ai?

CodeIgniter phù hợp với bạn nếu:

     Bạn muốn một khung với các bước đầu tiên
     Bạn cần hiệu suất đặc biệt.
     Bạn muốn một khung làm việc đòi hỏi cấu hình gần như bằng không.
     Bạn muốn một khung làm việc  không yêu cầu bạn sử dụng dòng lệnh.
     Bạn muốn một khung không yêu cầu bạn tuân thủ các quy tắc mã hóa hạn chế.
     Bạn không quan tâm đến các thư viện nguyên khối quy mô lớn như PEAR.
     Bạn không muốn bị buộc phải học một ngôn ngữ tạo Template (mặc dù trình phân tích cú pháp mẫu có sẵn tùy chọn nếu bạn muốn một ngôn ngữ).
     Bạn không muốn phức tạp, ủng hộ các giải pháp đơn giản.
     Bạn cần tài liệu rõ ràng, kỹ lưỡng.

YÊU CẦU ĐỂ CODEIGNITER CHẠY Trên Server

Cần có phiên bản PHP 7.2 hoặc mới hơn, với phần mở rộng * intl * được cài đặt.

Các tiện ích mở rộng PHP sau phải được bật trên máy chủ của bạn: php-json, php-mbopes, php-mysqlnd, php-xml`

Để sử dụng CURLRequest, bạn sẽ cần cài đặt libcurl.

Một cơ sở dữ liệu là cần thiết cho hầu hết các chương trình ứng dụng web. Cơ sở dữ liệu hiện được hỗ trợ là:

        MySQL (5.1+) thông qua trình điều khiển MySQLi
        PostgreSQL thông qua trình điều khiển Postgre
        SQLite3 thông qua trình điều khiển SQLite3

Không phải tất cả các trình điều khiển đã được chuyển đổi / viết lại cho CodeIgniter4. Danh sách dưới đây cho thấy những người nổi bật.

        MySQL (5.1+) thông qua trình điều khiển pdo
        Oracle thông qua trình điều khiển oci8 và pdo
        PostgreSQL thông qua trình điều khiển pdo
        MS SQL thông qua các trình điều khiển mssql, sqlsrv (phiên bản 2005 trở lên) và trình điều khiển pdo
        SQLite thông qua trình điều khiển sqlite (phiên bản 2) và pdo
        CUBRID thông qua trình điều khiển cubrid và pdo
        Interbase / Firebird thông qua trình điều khiển ibase và pdo
        ODBC thông qua trình điều khiển odbc và pdo (bạn nên biết rằng ODBC thực sự là một lớp trừu tượng).

PHP-FIG được tạo ra vào năm 2009 để giúp làm cho mã có khả năng tương tác cao hơn giữa các khung bằng cách phê chuẩn Giao diện, hướng dẫn kiểu và nhiều thành viên có thể tự do thực hiện hay không. Mặc dù CodeIgniter không phải là thành viên của FIG, chúng tôi tương thích với một số đề xuất của họ. Hướng dẫn này có nghĩa là liệt kê trạng thái tuân thủ của chúng tôi với các đề xuất khác nhau được chấp nhận và một số dự thảo.

PSR-1: Tiêu chuẩn mã hóa cơ bản

Khuyến nghị này bao gồm các tiêu chuẩn cơ bản về lớp, phương thức và tên tệp. Hướng dẫn phong cách của chúng tôi đáp ứng PSR-1 và thêm các yêu cầu riêng của mình lên trên nó.

PSR-2: Hướng dẫn kiểu mã hóa

PSR này đã gây tranh cãi khá nhiều khi lần đầu tiên ra mắt. CodeIgniter đáp ứng nhiều khuyến nghị bên trong, nhưng không, và sẽ không, đáp ứng tất cả các khuyến nghị.

PSR-3: Giao diện logger

CodeIgniter từ Logger thực hiện tất cả các giao diện được cung cấp bởi PSR này.

PSR-4: Tiêu chuẩn Tự động Download

PSR này cung cấp một phương thức để tổ chức các tệp và không gian tên để cho phép một phương thức chuẩn của các lớp tự động tải. Trình tải tự động của chúng tôi đáp ứng các khuyến nghị PSR-4.

PSR-6: Giao diện bộ nhớ đệm

CodeIgniter sẽ không cố gắng đáp ứng PSR này, vì chúng tôi tin rằng nó vượt qua nhu cầu của nó. Giao diện SimpleCache mới được đề xuất trông giống như một cái gì đó chúng ta sẽ xem xét.

PSR-7: HTTP massage Interface

PSR này chuẩn hóa một cách biểu diễn các tương tác HTTP. Mặc dù nhiều khái niệm đã trở thành một phần của lớp HTTP của chúng tôi, CodeIgniter không cố gắng tương thích với khuyến nghị này.-

Nếu bạn tìm thấy bất kỳ địa điểm nào mà chúng tôi tuyên bố đáp ứng PSR nhưng không thực hiện chính xác, vui lòng cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ sửa lỗi hoặc gửi yêu cầu kéo với các thay đổi bắt buộc.

Vị trí Trường

học nail