CAO ĐẲNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-Đào, tạo thiết kế đồ họa-Đào tạo thiết kế đồ họa 2D chuyên nghiệp-DAO TAO-THIET KE DO HOA-Graphic designer-Lập trình web laravel-codeigniter nâng cao-Top đầu công nghệ thông tin-TOP ĐẦU ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN- -ĐÀO TẠO KỸ THUẬT IN-TRUONG CAO DANG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-- KY THUAT IN- DAO TAO KY THUAT IN, Đào Tạo Kỹ Thuật in-đào tạo thợ in-TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN-ĐÀO TẠO CHẾ BẢN OUT PHIM- TRƯỜNG ĐẠI HỌC IN-TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG-ĐÀO TẠO CTP-CTF,Đào tạo công nhân in-Thợ máy in offset-thợ in offset,ĐÀO TẠO NGHỀ IN,ĐÀO TẠO CHẾ BẢN,ĐÒ HỌA 2D-ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH WEB-PHP-LARALVEL-CODEIGNITER-KỸ THUẬT IN

Trường Cao đẳng Công nghiệp In nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ năm 2019

Trường Cao đẳng Công nghiệp In là Trường Cao đẳng công lập duy nhất đào tạo ngành công nghệ in ở trình độ cao đẳng trong cả nước. Mục tiêu xuyên suốt của Nhà trường từ khi thành lập đến nay là đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội ngày càng đa dạng đối với cán bộ quản lý và lao động ngành in trong cả nước, từng bước vươn ra thị trường lao động thế giới. Vì thế, song song với nhiệm vụ đào tạo, đội ngũ cán bộ, giảng viên và giáo viên Nhà trường không ngừng quan tâm đối với công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến phương pháp làm việc … nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ của Ngành đặt ra.

Chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo tại Hội nghị

Sau những kết quả bước đầu của Hội thảo về đề tài khoa học cấp Bộ năm 2019 được diễn ra vào tháng 9 vừa qua, Trường Cao đẳng Công nghiệp In tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học cấp Bộ năm 2019 với tên đề tài: “Nghiên cứu quản lý màu trong sản phẩm in chất lượng cao và đề xuất ứng dụng thực tế”, mã số: ĐT.103/19, do Thạc sỹ Phạm Thị Phương Anh, giảng viên Khoa Công nghệ In cùng nhóm cộng sự tham gia thực hiện. Được biết, vấn đề màu và đề tài nghiên cứu về màu trong in là một vấn đề khá cốt lõi và phức tạp, đòi hỏi người thực hiện phải mất nhiều thời gian và tâm huyết. Làm thế nào để xử lý và đảm bảo độ chính xác về màu sắc giữa file dữ liệu gốc trên máy tính và trên máy in theo yêu cầu của khách hàng, giữ được độ tương đồng giữa bản in thử và các bản in đồng loạt cũng như các bản in qua nhiều lần in khác nhau là yêu cầu quan trọng của các xưởng in. Đặc biệt, các nhà in nhỏ trong nước thiếu người chuyên trách cho mảng này đã chịu nhiều thiệt hại nhất định trong việc giữ được màu chính xác giữa các bản in và lần in, gây ra những hạn chế nhất định trong việc cạnh tranh phân khúc sản phẩm in cao cấp ở thị trường in trong nước và quốc tế.

Đứng trước nhu cầu của các doanh nghiệp in nói trên, nhóm thực hiện đề tài “Nghiên cứu quản lý màu trong sản phẩm in chất lượng cao và đề xuất ứng dụng thực tế”, mã số: ĐT.103/19, do Thạc sỹ Phạm Thị Phương Anh làm chủ đề tài đã có những khảo sát, nghiên cứu và thực nghiệm và cuối cùng đã đề xuất được một phương án “quản lý màu” (management) cho sản phẩm in. Tại hội nghị, nhóm thực hiện đề tài đã tiếp thu những đóng góp, trao đổi giữa các thành viên trong hội đồng và có phương án bổ sung, điều chỉnh và hoàn thiện đề tài chuẩn bị cho Hội nghị nghiệm thu cấp Bộ diễn ra trong thời gian tới.

Vị trí Trường

học nail