CAO ĐẲNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-Đào, tạo thiết kế đồ họa-Đào tạo thiết kế đồ họa 2D chuyên nghiệp-DAO TAO-THIET KE DO HOA-Graphic designer-Lập trình web laravel-codeigniter nâng cao-Top đầu công nghệ thông tin-TOP ĐẦU ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN- -ĐÀO TẠO KỸ THUẬT IN-TRUONG CAO DANG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-- KY THUAT IN- DAO TAO KY THUAT IN, Đào Tạo Kỹ Thuật in-đào tạo thợ in-TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN-ĐÀO TẠO CHẾ BẢN OUT PHIM- TRƯỜNG ĐẠI HỌC IN-TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG-ĐÀO TẠO CTP-CTF,Đào tạo công nhân in-Thợ máy in offset-thợ in offset,ĐÀO TẠO NGHỀ IN,ĐÀO TẠO CHẾ BẢN,ĐÒ HỌA 2D-ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH WEB-PHP-LARALVEL-CODEIGNITER-KỸ THUẬT IN

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ IN

Hôm nay, ngảy 07 tháng 10 năm 2019, tại trường Cao đẳng Công nghiệp In, Cục Xuất bản, In và Phát hành và Nhà trường tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ quản lý in cho người đứng đầu cơ sở in, theo quy định của Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất Bản và Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điểu của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất Bản. Thông qua khóa học, các học viên sẽ được phổ biến các Nội dung về Quy định của pháp luật về lĩnh vực in ấn, xuất bản và các kiến thức chuyên môn về quản lý và quản trị doanh nghiệp in, góp phần định hướng không để các Xuất bản phẩm xa rời tôn chỉ, mục đính, sai lệch nội dung. Trên cơ sở đó, chủ các doanh nghiệp nghiêm có những nhận thức và chấp hành đầy đủ, nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về in ấn xuất bản phẩm, quảng cáo, góp phần lành mạnh hóa mảng in ấn xuất bản phẩm, hạn chế các hiện tượng in lậu, in không phép...

Đại diện cho Cục Xuất bản, In và Phát hành, ông Phạm Tuấn Vũ - Cục phó Cục Xuất bản, In và Phát hành đã phát biểu khai mạc và có những dặn dò về tôn chỉ, mục đích của lớp học. Ông Phạm Trung Thông, Trưởng Phòng Quản lý In đọc Quyết định mở lớp của Cục trưởng và chúc mừng các học viên.

Đại diện cho Trường Cao đẳng Công nghiệp In. ông Trần Van Sơn, Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường đã phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho lớp học

Lớp học được tổ chức đúng tuần kỉ niệm 67 năm ngày truyền thống của ngành Xuất bản, In và Phát hành (10/10/1952 - 10/10/2017), đây là một trong những hành động thiết thực của Nhà trường và của Cục Xuất  bản, In và Phát hành để góp phần nâng cao chất lượng quản lý, chất lượng sản xuất và hạn chế in lậu, in không phép, góp phần làm lành mạnh môi trường sản xuất,  kinh doanh của ngành in.

Ông Phạm Tuấn Vũ - Cục phó Cục Xuất bản, In và Phát hành phát biểu khai giảng

Ông Phạm Trung Thông - Trưởng phòng quản lý in, Cục Xuất bản, In và phát hành đọc Quyết định mở lớp

Ông Trần Văn Sơn - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp in phát biểu chúc mừng

Download Download

Vị trí Trường

học nail