CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP IN-BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-Đào tạo thiết kế đồ họa-Đào tạo thiết kế đồ họa 2D chuyên nghiệp-DAO TAO-THIET KE DO HOA-Graphic designer-Lập trình web laravel-codeigniter nâng cao-Top đầu công nghệ thông tin-TOP ĐẦU ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN- -ĐÀO TẠO KỸ THUẬT IN-TRUONG CAO DANG CONG NGHIEP IN-TRƯỜNG CAO ĐẲNG CONG NGHIÊP IN- KY THUAT IN- DAO TAO KY THUAT IN, Đào Tạo Kỹ Thuật in-đào tạo thợ in-TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN-ĐÀO TẠO CHẾ BẢN OUT PHIM- TRƯỜNG ĐẠI HỌC IN-TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG-ĐÀO TẠO CTP-CTF,Đào tạo công nhân in-Thợ máy in offset-thợ in offset,ĐÀO TẠO NGHỀ IN,ĐÀO TẠO CHẾ BẢN,ĐÒ HỌA 2D-ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH WEB-PHP-LARALVEL-CODEIGNITER-KỸ THUẬT IN

TIN HÀNG NGÀY


Lịch làm việc của Ban Giám Hiệu nhà Trường

(Tuần 40 năm 2019 (từ ngày 30/09/2019 đến ngày 06/10 năm 2019)

Ngày

Sáng

Chiều

 

 

Thứ 2

30/9

-9h00: Ban Giám Hiệu họp giao ban đầu tuần

+Thành phần: Lãnh đạo phòng TCHC tham dự

+Địa điểm: P202 Nhà A

-9h30’: Thầy Sơn Hiệu trưởng làm việc với đoàn Thanh tra Bộ

+Thành phần: Ban Giám Hiệu, lãnh đạo phòng TCHC, lãnh đạo phòng Đào tạo

+Địa điểm: P202 nhà A

 

 

 

Thứ 3

01/10

-8h00’: Ban giám hiệu dự lễ chào cờ tháng 10.

+Thành phần: Toàn thể can bộ viên chức, người lao động tham dự.

+Địa điểm: Hội trường tầng 7 nhà A.

-9h00: Ban Giám Hiệu tham dự hội nghị giao ban CBQL tháng 10.

+Thành phần: Quản lý các đơn vị, chủ tịch công đoàn, bí thư đoàn thanh niên.

+Địa điểm: P202 nhà A

-14h00: Ban giám hiệu dự họp xây dựng chuẩn đầu ra của Công nghệ in.

+Thành phần: Ban chủ nhiệm đề tài, Phòng đào tạo mời họp.

-Địa điểm: phòng 105 nhà A

Thứ 4

02/10

 

 

 

Thứ 5

03/10

 

-14h00’: Thầy Sơn Hiệu Trưởng dự hội thảo đề tài khoa học cấp bộ

-Thành phần: Theo giấy mời

-Địa điểm:Phòng 202 nhà A

Thứ 6

04/10

-8h30’: Ban Giám Hiệu dự họp giao ban QLNN quý III/2019

-Địa điểm: Số 18 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

 

Lịch làm việc của Ban Giám Hiệu được gửi qua địa chỉ Email của các đơn vị

Vị trí Trường

học nail