CAO ĐẲNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-Đào, tạo thiết kế đồ họa-Đào tạo thiết kế đồ họa 2D chuyên nghiệp-DAO TAO-THIET KE DO HOA-Graphic designer-Lập trình web laravel-codeigniter nâng cao-Top đầu công nghệ thông tin-TOP ĐẦU ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN- -ĐÀO TẠO KỸ THUẬT IN-TRUONG CAO DANG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-- KY THUAT IN- DAO TAO KY THUAT IN, Đào Tạo Kỹ Thuật in-đào tạo thợ in-TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN-ĐÀO TẠO CHẾ BẢN OUT PHIM- TRƯỜNG ĐẠI HỌC IN-TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG-ĐÀO TẠO CTP-CTF,Đào tạo công nhân in-Thợ máy in offset-thợ in offset,ĐÀO TẠO NGHỀ IN,ĐÀO TẠO CHẾ BẢN,ĐÒ HỌA 2D-ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH WEB-PHP-LARALVEL-CODEIGNITER-KỸ THUẬT IN

TIN HÀNG NGÀY

Cán bộ,công chức, viên chức, người lao động toàn trường làm lễ chào cờ

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2021

Sáng ngày 16/01/2021, Trường Cao đẳng Công nghiệp In phối hợp với Ban chấp hành công đoàn Nhà trường đã tổ chức hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức và triển khai kế hoạch công tác năm 2021.

Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Sơn- Bí thư Chi bộ- Hiệu trưởng Nhà trường, đồng chí Lưu Đình Quyết – Phó hiệu trưởng Nhà trường, đồng chí Vũ Kết Đoàn - Phó hiệu trưởng Nhà trường cùng toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động Nhà trường.

Ông Trần Văn Sơn- Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCCVCNLĐ năm 2020 và dự thảo phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Sau lễ chào cờ hội nghị đã đề cử đoàn chủ tịch, đoàn thư ký điều hành đại hội và lấy ý kiến biểu quyết 100/100 nhất trí. Đoàn chủ tịch gồm: đồng chí Trần Văn Sơn-Hiệu trưởng Nhà trường, đồng chí Đỗ Đức Cương- Chủ tịch Công đoàn Nhà trường , và đồng chí Nguyễn Thị Thu Phương- đại diện Cán bộ, viên chức, người lao động Nhà trường. Thư ký hội nghị gồm 2 đồng chí: Nguyễn Thị Cẩm Hà và Lê Quang Kha.

Hội nghị đã nghe đồng chí Trần Văn Sơn- Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2020 và dự thảo phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, Báo cáo công khai tài chính năm 2020; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019 - 2021; góp ý thảo luận các dự thảo văn bản, nội quy, quy chế của cơ quan. Trong năm 2020 cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong Nhà trường đã thực hiện nghiêm túc và hoàn thành 100% các chỉ tiêu mà Hội nghị cán bộ công chức năm 2020 đã đề ra. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Sơn - Hiệu trưởng Nhà trường cũng nhấn mạnh 4 vấn đề trọng tâm của Nhà trường trong năm 2021 là: Tổ chức- Hành chính, Đào tạo, Tuyển  sinh và Kế hoạch- Tài chính.

Đây cũng là dịp để mỗi thành viên thực hiện quyền dân chủ, đề xuất ý kiến, bày tỏ nguyện vọng đối với lãnh đạo Nhà trường. Hội nghị là cơ hội tìm tiếng nói đồng thuận, đồng tâm, kỷ cương chung sức xây dựng và phát triển sự nghiệp giáo dục của Nhà trường.

Đồng chí Đỗ Đức Cương báo cáo hoạt động Công đoàn 2020 và phát động phong trào thi đua năm 2021

Tiếp theo chương trình hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Cương- Chủ tịch Công đoàn lên báo cáo hoạt động Công đoàn, phong trào thi đua năm 2020, kế hoạch công tác Công đoàn và phát động phong trào thi đua năm 2021.

Các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến đóng góp và nội dung Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức, Người lao động năm 2020 và phương hướng , nhiệm vụ công tác năm 2021. Sau phần thảo luận, đồng chí Trần Văn Sơn- Hiệu trưởng Nhà trường thay mặt lãnh đạo Nhà trường tiếp thu, giải đáp các ý kiến của Cán bộ, viên chức, người lao động.

Sau hai năm hoạt động đến nay, nhiệm kỳ của Ban thanh tra nhân dân đã kết thúc. Để tiếp tục giám sát Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các hoạt động trên các lĩnh vực của Nhà trường, tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023.  Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ mới cũng đã ra mắt gồm 5 đồng chí: đồng chí Phan Hữu Tâm- Giảng viên khoa Công nghệ In, đồng chí Đặng Việt Đức – chuyên viên phòng Đào tạo, đồng chí Thân Thị Thu – Chuyên viên phòng Tổ chức Hành chính.

Thầy Trần Văn Sơn- Hiệu trưởng Nhà trường trao bằng khen cho các tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

Cũng tại Hội nghị, Nhà trường đã tổ chức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động chuyên môn và phong trào thi đua năm 2020. Cụ thể: 4 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến và 7 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua.

Thầy Vũ Kết Đoàn- Phó Hiệu trưởng trao bằng khen cho các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Sau gần 4 giờ làm việc nghiêm túc và khẩn trương, Hội nghị đã biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức, Người lao động trường Cao đẳng Công nghiệp In năm 2021.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, thay mặt Đoàn chủ tịch, Đồng chí Trần Văn Sơn - Hiệu trưởng nhà trường kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lap động trong toàn trường đoàn kết, sáng tạo, nghiêm túc góp phần xây dựng và phát triển Trường Cao đẳng Công nghiệp In ngày càng vững mạnh về mọi mặt.

Download Download Download

Vị trí Trường

học nail