CAO ĐẲNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-Đào, tạo thiết kế đồ họa-Đào tạo thiết kế đồ họa 2D chuyên nghiệp-DAO TAO-THIET KE DO HOA-Graphic designer-Lập trình web laravel-codeigniter nâng cao-Top đầu công nghệ thông tin-TOP ĐẦU ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN- -ĐÀO TẠO KỸ THUẬT IN-TRUONG CAO DANG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-- KY THUAT IN- DAO TAO KY THUAT IN, Đào Tạo Kỹ Thuật in-đào tạo thợ in-TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN-ĐÀO TẠO CHẾ BẢN OUT PHIM- TRƯỜNG ĐẠI HỌC IN-TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG-ĐÀO TẠO CTP-CTF,Đào tạo công nhân in-Thợ máy in offset-thợ in offset,ĐÀO TẠO NGHỀ IN,ĐÀO TẠO CHẾ BẢN,ĐÒ HỌA 2D-ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH WEB-PHP-LARALVEL-CODEIGNITER-KỸ THUẬT IN

TIN HÀNG NGÀY

Lễ chào cờ trước hội nghị

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và tổng kết năm học 2019 – 2020

Sáng ngày 05/08, Trường Cao đẳng Công nghiệp In đã tổ chức hội nghị Cán bộ, công chức viên chức, người lao động  và tổng kết năm học 2019-2020. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Sơn- Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ- Hiệu trưởng Nhà trường, đồng chí Lưu Đình Quyết- Phó Hiệu trưởng, đồng chí Vũ Kết Đoàn- Phó Hiệu trưởng cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại trường.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình Phó trưởng phòng Đào tạo báo cáo tổng kết năm học

Đoàn chủ tịch chủ trì hội nghị gồm đồng chí Trần Văn Sơn- Hiệu trưởng Nhà trường, đồng chí Đỗ Đức Cương- Chủ tịch Công đoàn Nhà trường, đồng chí Nguyễn Thị Thu Phương- Đại diên cho viên chức Nhà trường.Ban thư ký gồm 2 đồng chí: đồng chí Phan Hữu Tâm , đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Hà.

Mở đầu, đồng chí Nguyễn Hòa Bình- Phó Trưởng phòng Đào tạo báo cáo tổng kết năm học 2019-2020 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác năm học 2020-2021.

Đồng chí Trần Văn Sơn trình bày báo cáo năm 2019 và phương hướng, kế hoạch năm 2020

Đồng chí Trần Văn Sơn – Hiệu trưởng Nhà trường trình bày báo cáo việc thực hiện nghị quyết hội nghị CBVCNLĐ trường Cao đẳng Công nghiệp In năm 2019 và phương hướng, kế hoạch công tác năm 2020. Hiệu trưởng Nhà trường đã trao đổi những vấn đề lớn của Nhà trường trong năm 2020  như: cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực Nhà trường, đào tạo, tuyển sinh, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên và phòng chống dịch bệnh Covid; tuyên truyền vận động cán bộ, viên chức, người lao động toàn trường cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone  .

Đồng chí Đỗ Đức Cương báo cáo công tác Công đoàn năm 2019

Tiếp theo chương trình, đồng chí Đỗ Đức Cương- Chủ tịch Công đoàn báo cáo công tác Công đoàn năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Công đoàn năm 2020 và phát động phong trào thi đua trong Nhà trường.

Đồng chí Trần Văn Sơn trao bằng khen cho ba tập thể đạt thành tích năm 2019

Các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến đóng góp vào nội dung báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC,LĐ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Sau phần thảo luận, đồng chí Trần Văn Sơn – Hiệu trưởng Nhà trường thay mặt lãnh đạo Nhà trường tiếp thu, giải đáp các ý kiến của Cán bộ, viên chức và người lao động.

Thay mặt hội đồng thi đua khen thưởng Nhà trường, đồng chí Đỗ Đức Cương đọc quyết định khen thưởng cho các tập thể đạt thành tích năm 2019. Nhà trường đã vinh dự có 3 tập thể đạt thành tích năm 2019 được Bộ Thông tin và Truyền thông khen thưởng: Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Đào tạo và Khoa Công nghệ Thông tin.

Sau gần bốn giờ làm việc nghiêm túc và khẩn trương, Hội nghị đã biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức , người lao động trường Cao đẳng Công nghiệp In năm 2020.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Trần Văn Sơn- Hiệu trưởng Nhà trường kêu gọi toàn thể Cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn trường đoàn kết, sáng tạo, nghiêm túc, góp phần xây dựng và phát triển trường Cao đẳng Công nghiệp In ngày càng vững mạnh về mọi mặt.

Download Download Download

Vị trí Trường

học nail