CV - Brand
Số TT Họ tên Ngày sinh Quê quán Hệ đào tạo Action
  No Result !!!
1 Nguyễn Đức Lộc 13/09/2003 Khu 1- Tu Vũ/ Thanh Thuỷ/ Phú Thọ Công nghệ in - Mã 6510802
2 Trần Thanh Thuỷ 07/02/2000 Hà Nội Công nghệ in - Mã 6510802
3 Trần Đức Dũng 15/03/2001 Thái Bình Công nghệ in - Mã 6510802
4 Hà Đức Long 25/09/2000 Nam Định Công nghệ hoàn thiện xuất bản phẩm - Mã 5510803
5 Lê Hữu Thanh 07/01/2003 Bình phú- Yên phú- Yên mĩ- Hưng yên Công nghệ kỹ thuật cơ khí - Mã 6510201
6 Trần Phúc Lâm 22/10/2003 xóm 10b khánh nhạc yên khánh ninh bình Công nghệ kỹ thuật cơ khí - Mã 6510201
7 Trần Phúc Lâm 22/10/2003 xóm 10b khánh nhạc yên khánh ninh bình Công nghệ kỹ thuật cơ khí - Mã 6510201
8 Nguyễn Quang Dương 2003 Số 15 tổ dân phố số 13 Nhân Mỹ - Mỹ Đình 1 - Nam Từ Liêm - Hà Nội Quản trị kinh doanh - Mã 6340114
9 Nguyễn Quang Dương 2003 Số 15 tổ dân phố số 13 Nhân Mỹ - Mỹ Đình 1 - Nam Từ Liêm - Hà Nội Quản trị kinh doanh - Mã 6340114
10 Nguyễn Quang Dương 2003 Số 15 tổ dân phố số 13 Nhân Mỹ - Mỹ Đình 1 - Nam Từ Liêm - Hà Nội Quản trị kinh doanh - Mã 6340114
11 Nguyễn Công Dư 31/10/2003 Bình Minh - Trường Yên - Chương Mỹ - Hà Nội Công nghệ in - Mã 6510802
12 Trần Văn Duy 16/09/2003 Điện Biên- Điện Biên Công nghệ kỹ thuật cơ khí - Mã 6510201
13 nguyễn thành tâm 24/07/2003 miêng hạ hoa sơn ứng hòa hà nội Công nghệ in - Mã 6510802
14 Nguyễn Thành Nam 11/10/2003 Hưng Yên Công nghệ in - Mã 6510802
15 Nguyễn Thành Nam 11/10/2003 Hưng Yên Công nghệ in - Mã 6510802
16 Nguyễn Quang Vinh 11/02/2003 Hà Nội Công nghệ in - Mã 6510802
17 Nguyễn Duy Quý 31/12/2003 Thôn Đồng Đông xã Đại Đồng Thành huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh
18 Hoàng Lâm Sơn 07/02/2003 Phú Diễn Hà Nội Công nghệ in - Mã 6510802
19 Ngô Minh Đức 23/04/1998 Đình Cao - Phù Cừ - Hưng Yên Công nghệ kỹ thuật cơ khí - Mã 6510201
20 Nguyễn Thanh Hoài 04/11/2000 Thành phố Hồ Chí Minh Công nghệ in - Mã 6510802
21 Trần Trung Hiếu 21/09/2003 Phú Trạch Mễ Sở Văn Giang Hưng Yên Công nghệ kỹ thuật cơ khí - Mã 6510201
22 AYctQkIxrC mzKaXEIRwoUgaWu hmbJTlLPBzjQalYksEH
23 ĐOÀN VĂN ĐÔNG 11 _6_1999 xã Thanh Sơn huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương Công nghệ in - Mã 6510802