CAO ĐẲNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-Đào, tạo thiết kế đồ họa-Đào tạo thiết kế đồ họa 2D chuyên nghiệp-DAO TAO-THIET KE DO HOA-Graphic designer-Lập trình web laravel-codeigniter nâng cao-Top đầu công nghệ thông tin-TOP ĐẦU ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN- -ĐÀO TẠO KỸ THUẬT IN-TRUONG CAO DANG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-- KY THUAT IN- DAO TAO KY THUAT IN, Đào Tạo Kỹ Thuật in-đào tạo thợ in-TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN-ĐÀO TẠO CHẾ BẢN OUT PHIM- TRƯỜNG ĐẠI HỌC IN-TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG-ĐÀO TẠO CTP-CTF,Đào tạo công nhân in-Thợ máy in offset-thợ in offset,ĐÀO TẠO NGHỀ IN,ĐÀO TẠO CHẾ BẢN,ĐÒ HỌA 2D-ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH WEB-PHP-LARALVEL-CODEIGNITER-KỸ THUẬT IN

TRUNG TÂM TƯ VẤN TUYỂN SINH VÀ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

Vị trí và chức năng

        Trung tâm Tư vấn tuyển sinh và Liên kết đào tạo (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị trong bộ máy giúp việc cho Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thông tin và Truyền thông; chịu sự chỉ đạo, điều hành và quản lý trực tiếp của Hiệu trưởng Nhà trường với các chức năng sau:

        1. Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện công tác Tư vấn tuyển sinh của Nhà trường, công tác thông tin tuyên truyền phục vụ tuyển sinh của Nhà trường;

        2. Tham mưu, giúp Hiệu trưởng về công tác kết nối, hợp tác với các doanh nghiệp In- giới thiệu việc làm cho HSSV sau khi tốt nghiệp;

        3. Tham mưu công tác liên kết, hợp tác các ngành nghề phù hợp của Nhà trường.

4. Tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc xây dựng và tổ chức các hoạt động tư vấn giới thiệu học sinh, sinh viên du học, thực tập và xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Liên kết với các đối tác trong và ngoài nước để mở rộng nguồn học sinh, sinh viên du học và xuất khẩu lao động theo nhu cầu;

        5. Phối hợp các đơn vị trong Nhà trường để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nhiệm vụ chính

        1. Tư vấn tuyển sinh

        1.1. Tổ chức công tác tư vấn tuyển sinh cho các đối tượng có nhu cầu tham gia học, theo đúng chương trình đào tạo của Trường. Thực hiện công tác tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh và kế hoạch chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm của Trường;

        1.2. Đề xuất và xây dựng các phương án thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh hàng năm của Nhà trường trình Hiệu trưởng phê duyệt;

        1.3. Chủ trì phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường để tổ chức thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh,  hoạt động giới thiệu, quảng bá hình ảnh của Nhà trường nhằm thu hút thí sinh đăng kí học các ngành nghề của Nhà trường đang đào tạo;

        1.4. Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh sinh viên các trường THPT, THCS về các ngành, nghề đào tạo của Nhà trường;

        1.5. Quản lý nội dung và theo dõi đường link đăng kí xét tuyển, các trang facebooks, fanpage, website liên quan đến tuyển sinh;

        1.6. Thường trực tư vấn tuyển sinh (trực tiếp tại trung tâm, điện thoại, thư điện tử, facebook, fanpage, website) để cung cấp thông tin tuyển sinh và đào tạo của Nhà trường nhằm thu hút người học;

        1.7. Nhận và quản lý hồ sơ xét tuyển, thi tuyển, nhập dữ liệu, tổng hợp thông tin của thí sinh. Tiếp nhận và hướng dẫn thủ tục nhập học cho học sinh sinh viên. Bàn giao hồ sơ nhập học và dữ liệu kèm theo cho Phòng đào tạo quản lý.

        2. Tư vấn giới thiệu việc làm cho HSSV

        2.1. Phối hợp với phòng Đào tạo và Khoa chuyên môn để giới thiệu các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức cho HSSV thực tập, thực hành, tham quan thực tế;

        2.2. Trực tiếp liên hệ với các doanh nghiệp về nhu cầu tuyển dụng lao động để tư vấn việc làm cho HSSV (trong khi học và sau khi tốt nghiệp);

        2.3. Tư vấn giới thiệu việc làm cho HSSV đang học nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và nâng cao sự đam mê nghề nghiệp;

        2.4. Tư vấn cho học sinh, sinh viên học thêm các văn bằng, chứng chỉ nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm và tự tạo việc làm;

2.5. Phối hợp với Phòng Đào tạo khảo sát lấy ý kiến doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của sinh viên, học sinh của Trường sau khi tốt nghiệp;

        2.6. Phát triển và thực hiện các hoạt động tư vấn giới thiệu học sinh, sinh viên du học, thực tập và xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Liên kết với các đối tác trong và ngoài nước để mở rộng nguồn học sinh, sinh viên du học và xuất khẩu lao động theo nhu cầu;

        3. Liên kết đào tạo

        3.1. Tìm kiếm và khai thác các doanh nghiệp để ký các thỏa thuận về hợp tác liên kết đào tạo theo nhu cầu (đào tạo, kiểm tra, sát hạch, thi nâng bậc thợ với các tổ chức, cá nhân);

        3.2. Phối hợp với Phòng Đào tạo, các khoa chuyên môn trong công tác mở các lớp đào tạo ngắn hạn đáp ứng nhu cầu xã hội;

        3.3. Phát triển liên kết đào tạo với các Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trường Cao đẳng, Trường Đại học để đào tạo các ngành nghề theo nhu cầu xã hội.

        4. Nhiệm vụ khác  

        4.1. Thực hiện sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả triển khai các nhiệm vụ của Trung tâm.

        4.2. Phối hợp với các đơn vị thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của Trường.

        4.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

 

 

Vị trí Trường

học nail