CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP IN-BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-Đào tạo thiết kế đồ họa-Đào tạo thiết kế đồ họa 2D chuyên nghiệp-DAO TAO-THIET KE DO HOA-Graphic designer-Lập trình web laravel-codeigniter nâng cao-Top đầu công nghệ thông tin-TOP ĐẦU ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN- -ĐÀO TẠO KỸ THUẬT IN-TRUONG CAO DANG CONG NGHIEP IN-TRƯỜNG CAO ĐẲNG CONG NGHIÊP IN- KY THUAT IN- DAO TAO KY THUAT IN, Đào Tạo Kỹ Thuật in-đào tạo thợ in-TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN-ĐÀO TẠO CHẾ BẢN OUT PHIM- TRƯỜNG ĐẠI HỌC IN-TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG-ĐÀO TẠO CTP-CTF,Đào tạo công nhân in-Thợ máy in offset-thợ in offset,ĐÀO TẠO NGHỀ IN,ĐÀO TẠO CHẾ BẢN,ĐÒ HỌA 2D-ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH WEB-PHP-LARALVEL-CODEIGNITER-KỸ THUẬT IN

TRUNG TÂM TƯ VẤN TUYỂN SINH VÀ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

 1. Vị trí và chức năng

        Trung tâm Tư vấn tuyển sinh và Liên kết đào tạo (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị trong bộ máy giúp việc cho Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp In ; chịu sự chỉ đạo, điều hành và quản lý trực tiếp của Hiệu trưởng Nhà trường với các chức năng sau:

        1. Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện công tác Tư vấn tuyển sinh của Nhà trường, công tác thông tin tuyên truyền phục vụ tuyển sinh của Nhà trường;

        2. Tham mưu, giúp Hiệu trưởng về công tác kết nối, hợp tác với các doanh nghiệp In- giới thiệu việc làm cho HSSV sau khi tốt nghiệp;

        3. Tham mưu công tác liên kết, hợp tác các ngành nghề phù hợp của Nhà trường.

        4. Tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc xây dựng và tổ chức các hoạt động tư vấn giới thiệu học sinh, sinh viên du học, thực tập và xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Liên kết với các đối tác trong và ngoài nước để mở rộng nguồn học sinh, sinh viên du học và xuất khẩu lao động theo nhu cầu;

        5. Phối hợp các đơn vị trong Nhà trường để hoàn thành nhiệm vụ đượ

2. Nhiệm vụ chính

2.1. Tư vấn tuyển sinh

        Tổ chức công tác tư vấn tuyển sinh cho các đối tượng có nhu cầu tham gia học, theo đúng chương trình đào tạo của Trường. Thực hiện công tác tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh và kế hoạch chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm của Trường;

        Đề xuất và xây dựng các phương án thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh hàng năm của Nhà trường trình Hiệu trưởng phê duyệt;

        Chủ trì phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường để tổ chức thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh,  hoạt động giới thiệu, quảng bá hình ảnh của Nhà trường nhằm thu hút thí sinh đăng kí học các ngành nghề của Nhà trường đang đào tạo;

        Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh sinh viên các trường THPT, THCS về các ngành, nghề đào tạo của Nhà trường;

        Quản lý nội dung và theo dõi đường link đăng kí xét tuyển, các trang facebooks, fanpage, website liên quan đến tuyển sinh;

        Thường trực tư vấn tuyển sinh (trực tiếp tại trung tâm, điện thoại, thư điện tử, facebook, fanpage, website) để cung cấp thông tin tuyển sinh và đào tạo của Nhà trường nhằm thu hút người học;

        Nhận và quản lý hồ sơ xét tuyển, thi tuyển, nhập dữ liệu, tổng hợp thông tin của thí sinh. Tiếp nhận và hướng dẫn thủ tục nhập học cho học sinh sinh viên. Bàn giao hồ sơ nhập học và dữ liệu kèm theo cho Phòng đào tạo quản lý.

2.2. Tư vấn giới thiệu việc làm cho HSSV

      Phối hợp với phòng Đào tạo và Khoa chuyên môn để giới thiệu các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức cho HSSV thực tập, thực hành, tham quan thực tế;

      Trực tiếp liên hệ với các doanh nghiệp về nhu cầu tuyển dụng lao động để tư vấn việc làm cho HSSV (trong khi học và sau khi tốt nghiệp);

      Tư vấn giới thiệu việc làm cho HSSV đang học nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và nâng cao sự đam mê nghề nghiệp;

       Tư vấn cho học sinh, sinh viên học thêm các văn bằng, chứng chỉ nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm và tự tạo việc làm;

       Phối hợp với Phòng Đào tạo khảo sát lấy ý kiến doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của sinh viên, học sinh của Trường sau khi tốt nghiệp;

       Phát triển và thực hiện các hoạt động tư vấn giới thiệu học sinh, sinh viên du học, thực tập và xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Liên kết với các đối tác trong và ngoài nước để mở rộng nguồn học sinh, sinh viên du học và xuất khẩu lao động theo nhu cầu;

2.3. Liên kết đào tạo

        Tìm kiếm và khai thác các doanh nghiệp để ký các thỏa thuận về hợp tác liên kết đào tạo theo nhu cầu (đào tạo, kiểm tra, sát hạch, thi nâng bậc thợ với các tổ chức, cá nhân);

        Phối hợp với Phòng Đào tạo, các khoa chuyên môn trong công tác mở các lớp đào tạo ngắn hạn đáp ứng nhu cầu xã hội;

        Phát triển liên kết đào tạo với các Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trường Cao đẳng, Trường Đại học để đào tạo các ngành nghề theo nhu cầu xã hội.

2.4 Nhiệm vụ khác  

        Thực hiện sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả triển khai các nhiệm vụ của Trung tâm.

        Phối hợp với các đơn vị thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của Trường.

        Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

3. Quyền hạn

        Chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động của Trung tâm trình Hiệu trưởng phê duyệt. Được Trường cấp kinh phí, cơ sở vật chất nhằm phục vụ các hoạt động của Trung tâm.

        Đề nghị các phòng, ban chức năng có liên quan của Trường phối hợp trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

        Làm việc với các cơ quan chức năng cấp trên, các cơ quan quản lý chuyên ngành của Nhà nước, các đơn vị trực thuộc Nhà trường, các đơn vị trong và ngoài ngành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

        Chủ động sắp xếp, bố trí, sử dụng, điều hành, quản lý lao động, tài sản được giao. Đề xuất trình Hiệu trưởng thành lập, giải thể các tổ công tác trực thuộc, bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổ trưởng, Tổ phó (nếu cần).

4. Cơ cấu tổ chức

        Trung tâm Tư vấn tuyển sinh và Liên kết đào tạo gồm Trưởng Trung tâm phụ trách, có các Phó trưởng Trung tâm, các tổ chuyên nghiệp vụ giúp việc quản lý, điều hành và viên chức chuyên môn nghiệp vụ. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm tùy thuộc vào tình hình cụ thể do Hiệu trưởng quyết định.

4.1. Trưởng trung tâm

        - Trưởng Trung tâm do Hiệu trưởng quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, khen thưởng và kỷ luật theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

        - Có trách nhiệm tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại văn bản này.

        - Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng nhà trường về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

4.2. Phó Trưởng Trung tâm

        - Phó Trưởng trung tâm do Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, khen thưởng và kỷ luật theo đề nghị của Trưởng trung tâm.

        - Được Trưởng trung tâm phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác.

        - Chịu trách nhiệm trước Trưởng trung tâm về nhiệm vụ được phân công, thay Trưởng trung tâm điều hành công việc khi được ủy quyền.

4.3. Tổ nghiệp vụ

        - Việc thành lập các tổ do lãnh đạo Trung tâm thống nhất đề xuất, Hiệu trưởng quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, khen thưởng và kỷ luật tổ trưởng theo đề nghị của của Lãnh đạo Phòng

        - Được Trưởng Trung tâm phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác.

        - Chịu trách nhiệm trước Trưởng Trung tâm về nhiệm vụ được phân công và có nhiệm vụ phân công giám sát công việc thuộc phạm vi tổ nghiệp vụ.

4.4. Viên chức, Người lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ

        Chịu sự phân công của lãnh đạo trực tiếp và dưới điều hành thống nhất của Trưởng Trung tâm.

Vị trí Trường