CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP IN-BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-Đào tạo thiết kế đồ họa-Đào tạo thiết kế đồ họa 2D chuyên nghiệp-DAO TAO-THIET KE DO HOA-Graphic designer-Lập trình web laravel-codeigniter nâng cao-Top đầu công nghệ thông tin-TOP ĐẦU ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN- -ĐÀO TẠO KỸ THUẬT IN-TRUONG CAO DANG CONG NGHIEP IN-TRƯỜNG CAO ĐẲNG CONG NGHIÊP IN- KY THUAT IN- DAO TAO KY THUAT IN, Đào Tạo Kỹ Thuật in-đào tạo thợ in-TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN-ĐÀO TẠO CHẾ BẢN OUT PHIM- TRƯỜNG ĐẠI HỌC IN-TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG-ĐÀO TẠO CTP-CTF,Đào tạo công nhân in-Thợ máy in offset-thợ in offset,ĐÀO TẠO NGHỀ IN,ĐÀO TẠO CHẾ BẢN,ĐÒ HỌA 2D-ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH WEB-PHP-LARALVEL-CODEIGNITER-KỸ THUẬT IN

Khai giảng khóa 36 "Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ quản lý in"

Ngày 16 tháng 12 năm 2019, tại trường Cao đẳng Công nghiệp In, Cục Xuất bản, In và Phát hành phối hợp với Trường Cao đẳng Công nghiệp In tổ chức khai giảng khóa "Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ quản lý in" cho người đứng đầu cơ sở in - Khóa 36. Tham dự Khai giảng có: ông Phạm Tuấn Vũ - Cục phó Cục Xuất bản, In và Phát hành, ông Phạm Trung Thông - Trưởng Phòng quản lý in - Cục Xuất bản, In và Phát hành, ông Trần Văn Sơn - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp In và hơn 40 học viên là các chủ cơ sở in tham gia khóa học.

Ông Phạm Trung Thông - Trưởng Phòng quản lý in - Cục Xuất bản, in và phát hành

Khóa học sẽ trang bị các kiến thức về Luật Xuất bản 2012, Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất Bản, Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản, Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất Bản; các kiến thức về quản trị sản xuất in, quản trị nhân lực ngành in và quy hoạch phát triển ngành in trong giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030

Ông Phạm Tuấn Vũ - Cục phó Cục Xuất bản, in và phát hành

Thông quá khóa học này, Ban tổ chức lớp tin tưởng các học viên, các chủ cơ sở in hiểu rõ hơn và nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của các cơ sở in khi tham gia hoạt động in, tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật khi tham gia hoạt động in; biết và hiểu hơn về các phương pháp quản lý, quản trị doanh nghiệp in. Kết thúc khóa học, các học viên sẽ được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học "Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ quản lý in" và có đủ điều kiện để được cấp Giấy phép hoạt động in.

Ông Trần Văn Sơn - Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp In

Download Download Download

Vị trí Trường